W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji pojawiła się kolejna kwalifikacja rynkowa - "Zarządzanie pracą restauracji".

 Osoba chcąca uzyskać certyfikat potwierdzający tę kwalifikację musi być przygotowana do samodzielnego planowania pracy w restauracji, w tym imprez oraz tworzenia i zarządzania ofertą restauracji.

W swojej pracy musi potrafić zarządzać personelem restauracji, w tym rekrutacją pracowników, tworzeniem systemu motywacyjnego dla pracowników, delegowaniem zadań i rozliczaniem pracowników z ich wykonania. Osoba ta będzie musiała posługiwać się szeroką wiedzą z zakresu prowadzenia restauracji oraz obsługi gości. W ramach wykonywania zadań zawodowych osoba musi być gotowa do rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach.

 

Więcej informacji o wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach potrzebnych do uzyskania kwalifikacji:

Zarządzanie pracą restauracji

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego