"Prowadzenie obsługi biura" jest kolejną kwalifikacją rynkową włączoną do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

 

Osoba chcąca uzyskać certyfikat potwierdzający tę kwalifikację musi być gotowa do planowania i realizowania prostych zadań administracyjnych i logistycznych związanych z funkcjonowaniem biura. Wypełniać zadania dotyczące obiegu dokumentów w ramach obowiązującego w przedsiębiorstwie otoczenia formalno-prawnego.

Musi również wysyłać korespondencję, ewidencjonować przesyłki wychodzące i przychodzące. Na podstawie wytycznych musi przygotowywać treści pism i materiałów niezbędnych w pracy biura oraz redagować je w formie dostosowanej do odbiorców i celu. Oprócz powyższego, osoba powinna być przygotowana do obsługiwania interesantów w ramach wyznaczonego przez pracodawcę zakresu obowiązków.

 

Więcej informacji o wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach potrzebnych do uzyskania kwalifikacji:

Prowadzenie obsługi biura

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego