"Rusznikarz - świadectwo czeladnicze" to kolejna kwalifikacja rynkowa w rzemiośle włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Osoba ubiegająca się o certyfikat potwierdzający tę kwalifikację, musi być gotowa do świadczenia usług z zakresu obsługi broni palnej i pneumatycznej oraz wykonywania jej części metodą obróbki ręcznej i maszynowej. Będzie także przygotowana do wykonywania napraw, przeglądów i konserwacji broni oraz montażu urządzeń optycznych. Oprócz powyższego, musi być przygotowana do wykonywania czynności prowadzących do pozbawiania wyrobów rusznikarskich ich cech użytkowych na podstawie specyfikacji wydanej przez uprawniony instytut techniczny.

 

Więcej informacji o wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach potrzebnych do uzyskania kwalifikacji:

Rusznikarz - świadectwo czeladnicze

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego