Po kwalifikacji "Rusznikarz - świadectwo czeladnicze", kolejną kwalifikacją która została włączona do ZSK jest „Rusznikarz - dyplom mistrzowski”.

 

Osoba ubiegająca się o certyfikat potwierdzający tę kwalifikację musi umieć świadczyć usługi z zakresu konstruowania oraz wykonywania broni pneumatycznej i palnej lub jej części metodą obróbki ręcznej oraz maszynowej. Musi być również przygotowana do wykonywania napraw, przeglądów i konserwacji broni, a także montażu urządzeń optycznych.

Oprócz powyższego, musi być przygotowana do wykonywania czynności prowadzących do pozbawiania wyrobów rusznikarskich ich cech użytkowych na podstawie specyfikacji wydanej przez uprawniony instytut techniczny. Musi być również przygotowana do przystrzeliwania broni wszystkich typów, w tym dostosowywania urządzeń celowniczych do potrzeb użytkowników broni.

 

Więcej informacji o wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach potrzebnych do uzyskania kwalifikacji:

Rusznikarz - dyplom mistrzowski

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego