Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włączono kolejną kwalifikację rynkową - "Planowanie i realizowanie procesu profesjonalnego utrzymania czystości".

 

Osoba posiadająca tę kwalifikację będzie przygotowana do wykonywania zadań związanych z profesjonalnym utrzymaniem czystości w różnych obiektach. Będzie się wykazywać samodzielnością w ramach wykonywanych działań zawodowych i ponosić odpowiedzialność za swoje działania.

Będzie planowała oraz realizowała działania związane z profesjonalnym utrzymaniem czystości. Będzie przygotowana do samodzielnego wykonywania zleconych jej zadań zawodowych, zgodnie z określonymi procedurami danego miejsca pracy, zasadami zawartymi w karcie charakterystyki produktu chemicznego i planem higieny oraz obowiązującymi przepisami, w tym związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy. 

 

Więcej informacji o wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach potrzebnych do uzyskania kwalifikacji:

Planowanie i realizowanie procesu profesjonalnego utrzymania czystości

 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego