"Ręczne formowanie szkła - hutnik szkła" i "Prowadzenie procesu bilansowania kompetencji" - to dwie kwalifikacje, które w ostatnim czasie zostały włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Ręczne formowanie szkła – hutnik szkła

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Ręczne formowanie szkła – hutnik szkła” będzie przygotowana do wytwarzania i barwienia wyrobów ze szkła metodą ręczną na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz modelu. Będzie potrafiła odczytać w oparciu o model i szkic parametry wytwarzanego przedmiotu. Czynności związane z procesem wytwórczym podejmować będzie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zwanych dalej „BHP”, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz stosuje przepisy prawa w tym zakresie.

 

Prowadzenie procesu bilansowania kompetencji

Osoba posiadająca kwalifikację „Prowadzenie procesu bilansowania kompetencji” będzie przygotowana do rozpoznawania kompetencji i zasobów klienta w wieku powyżej 18 r.ż. w kontekście rozwoju jego kariery zawodowej oraz planowania rozwoju pracowników. Będzie samodzielnie organizować i prowadzić proces bilansowania kompetencji, wykorzystując pełny zestaw efektów uczenia się kwalifikacji „Prowadzenie procesu bilansowania kompetencji”. W swojej pracy stosować będzie różnorodne metody rozpoznawania potencjału klienta, dobierając je do jego potrzeb.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego