Chcesz poznać podstawowe informacje o systemie kwalifikacji? Chcesz się dowiedzieć, na czym polega walidacja? Nie masz czasu lub możliwości na udział w warsztatach? Przejdź przez kurs e-learningowy.
 
Na platformie edukacyjnej IBE znajdują się obecnie dwa kursy e-learningowe.

1. Kwalifikacje na czasie - podstawowe informacje o systemie

Kurs zawiera 5 modułów, m.in. o tym, czym jest kwalifikacja, o Europejskiej i Polskiej Ramie Kwalifikacji,  podstawach walidacji.


2. Czym jest potwierdzanie efektów uczenia się w szkolnictwie wyższym (RPL)?

Kurs zawiera 3 moduły: wprowadzenie w tematykę RPL i organizacja tego procesu na uczelniach, narzędzia pracy uczelnianego doradcy w procesach potwierdzania, weryfikacja efektów uczenia się - narzędzia pracy ewaluatora.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego