Zgodnie z art. 17 ust. 1 oraz art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 64) Minister Edukacji Narodowej informuje, że opłaty z tytułu wniosków o włączenie kwalifikacji do ZSK (art. 14 ust. 1 ustawy) oraz wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 41 ust. 2 ustawy) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie
nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

Dokonując opłat:

 1. za wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK w wysokości 2 000 zł - w tytule przelewu należy wpisać:

  ZSK art. 14.1 - ....................................................................
                                            (nazwa kwalifikacji)

                                       
 2. za wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji włączonych do ZSK w wysokości 10 000 zł (lub 5 000 zł - w przypadku wniosków złożonych razem z wnioskiem o włączenie kwalifikacji do ZSK - zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy) - w tytule przelewu należy wpisać:

  ZSK art. 41.2 - ....................................................................
                                             (nazwa kwalifikacji)

  UWAGA: opłatę (w wysokości 5 000 zł) za wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania danej kwalifikacji rynkowej składany wraz z wnioskiem o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy wnosi się dopiero po ogłoszeniu obwieszczenia o włączeniu kwalifikacji rynkowej do ZSK w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.


 3. za wniosek o wpis na listę podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości - w wysokości 2000 zł (art. 55 ust. 1 ustawy o ZSK); wniosek podlega opłacie w wysokości 2000 zł niezależnie od liczby grup kwalifikacji wskazanych we wniosku, do których wnioskodawca wnioskuje o pełnienie funkcji zewnętrznego zapewniania jakości; opłatę tę należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej:

   Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie
   nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.
   W tytule przelewu należy wpisać:
   ZSK art. 53.1 - ..................................................................
                                       (nazwa wnioskodawcy)

  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Departament Strategii, Kwalifikacji
  i Kształcenia Zawodowego

  tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
  mail: zsk@men.gov.pl
  www.men.gov.pl

  Instytut Badań Edukacyjnych
  tel. +48 22 241 71 00
  mail: zsk@ibe.edu.pl
  www.ibe.edu.pl

  Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
  tel. +48 22 34 74 195
  mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
  www.prk.men.gov.pl
  ZSK
  Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego