Według ustawy o ZSK minister kierujący działem administracji rządowej jest właściwy:

  • w sprawach włączania do ZSK kwalifikacji uregulowanych i rynkowych należących do działu, którym kieruje,
  • w sprawach dotyczących funkcjonowania tych kwalifikacji w ZSK, w tym nadzoru nad walidacją, certyfikowaniem i zapewnianiem jakości.

W odniesieniu do danej kwalifikacji właściwy może być tylko jeden minister. Minister koordynator ZSK wspomaga ustalanie właściwości ministrów w odniesieniu do kwalifikacji, które ze względu na swoją specyfikę, mogą funkcjonować w kilku działach administracji rządowej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego