Stowarzyszenie Księgowych w Polsce to pierwsza instytucja, która zaczyna przygotowania do pełnienia funkcji instytucji certyfikującej ze wsparciem ekspertów Instytutu Badań Edukacyjnych. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce z kwalifikacją „księgowy” zostało wybrane w konkursie i w efekcie otrzyma wsparcie ekspertów IBE w przygotowaniach do pełnienia funkcji instytucji certyfikującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Do konkursu ogłoszonego 28 października zgłosiły się trzy instytucje. Jedna z nich nie dopełniła wymogów formalnych, natomiast kwalifikacje zgłoszone przez dwie pozostałe należą nie tylko do tego samego obszaru priorytetowego „finanse, bankowość i ubezpieczenia oraz księgowość i rachunkowość”, ale także tej samej dziedziny (księgowość).

Ponieważ ten obszar obejmuje wiele dziedzin, eksperci postanowili wybrać teraz  tylko jedną ze zgłoszonych. Dzięki temu możliwe będzie objęcie w przyszłości wsparciem IBE podmiotów o innej specjalizacji w ramach tego samego obszaru, np. z zakresu finansów, bankowości lub ubezpieczeń.

Oferta wsparcia skierowana była do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które chcą przeprowadzać walidację, a następnie wystawiać certyfikaty świadczące o uzyskaniu wskazanej kwalifikacji rynkowej w sposób zgodny z wymaganiami ZSK i dlatego też są gotowe do podjęcia współpracy w zakresie opracowywania wymaganych procedur. Podmioty te powinny były wskazać wybraną przez siebie kwalifikację rynkową.

Kolejne konkursy na otrzymanie wsparcia IBE zostaną ogłoszone w 2017 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego