Element tekstowy znaków Polskiej Ramy Kwalifikacji może być tłumaczony na języki obce. MEN rekomenduje przykładowe brzmienie tłumaczeń na język angielski.

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi możliwości tłumaczenia znaku graficznego informującego o przypisanym do kwalifikacji poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, umieszczanego na sporządzanych w językach obcych odpisach dokumentów potwierdzających nadanie kwalifikacji włączonych do ZSK (np. odpisach dyplomów ukończenia studiów) Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia, że dopuszczalne jest tłumaczenie elementu tekstowego znaku, o którym mowa w załącznikach do rozporządzenia z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Dz. U. poz. 1022, z późn. zm.).

W przypadku dokumentów wydawanych w języku angielskim rekomendujemy stosowanie następujących tłumaczeń:

1) dla elementu tekstowego znaków graficznych informujących o poziomach PRK przypisanych do kwalifikacji pełnych włączonych do ZSK:

  • Full qualification at Polish Qualifications Framework level one
  • Full qualification at Polish Qualifications Framework level two
  • Full qualification at Polish Qualifications Framework level three
itd.

2) dla elementu tekstowego znaków graficznych informujących o poziomach PRK przypisanych do kwalifikacji cząstkowych włączonych do ZSK:

  • Partial qualification at Polish Qualifications Framework level one
  • Partial qualification at Polish Qualifications Framework level two
  • Partial qualification at Polish Qualifications Framework level three
itd.

Wyjaśniamy także, że element graficzny znaku nie może być zmieniany.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego