Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa ogłasza nabór na specjalistów i ekspertów z branży budowlanej

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zaprasza zainteresowane osoby do składania ofert na pełnienie funkcji:

I Specjalistów branży budowlanej sporządzających opinie dotyczące społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)

Pozyskanie opinii specjalisty dotyczącej społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji do ZSK ma na celu dostarczenie Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa argumentów do merytorycznej oceny złożonych przez uprawnione podmioty wniosków o włączenie kwalifikacji do ZSK.

Opinia powinna obejmować następujące obszary:

  1. ocenę efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji w odniesieniu do zadań, które podejmują osoby posiadające te kwalifikacje, a także ocenę wymagań dotyczących walidacji,
  2. celowość włączenia kwalifikacji do ZSK, rozumianą jako ich zgodność z potrzebami społecznymi, z zapotrzebowaniem na rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców,
  3. dostosowanie wymagań dla kwalifikacji do obiektywnych okoliczności i możliwości osiągnięcia efektów uczenia się w dającym się przewidzieć czasie,
  4. podobieństwo wnioskowanych kwalifikacji do kwalifikacji już włączonych do ZSK.Szczegółowe informacje dotyczące naboru na specjalistów znajdują się tutaj:

http://mib.bip.gov.pl/rozeznania-rynku-i-dialog-techniczny/106381_rozeznanie-rynku.html

 

Wymagane dokumenty:

1)     Formularz ofertowy kandydatka na specjalistę(w załączeniu)

2)     Formularz zgłoszeniowy kandydata na specjalistę (w załączeniu)

 

II Ekspertów sporządzających rekomendacje dotyczące przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) do kwalifikacji z obszaru branży budownictwa.

Zadaniem eksperta będzie opracowanie rekomendacji dotyczącej przypisania poziomu PRK do kwalifikacji dla potrzeb branży budownictwa, po dokonaniu porównania efektów uczenia wymaganych dla danej kwalifikacji z charakterystykami poziomów PRK pierwszego i drugiego stopnia, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o  Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz przepisach wydanych na podstawie ustawy.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru na ekspertów znajdują się tutaj:

http://mib.bip.gov.pl/rozeznania-rynku-i-dialog-techniczny/106386_rozeznanie-rynku.html

 

Wymagane dokumenty:

1)     Formularz ofertowy kandydatka na eksperta (w załączeniu)

2)     Formularz zgłoszeniowy kandydata na eksperta (w załączeniu)

 

Nabór kandydatów na specjalistów i ekspertów trwa do dnia 20 grudnia 2017 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego