Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 10 MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw porównania wymaganych efektów uczenia dla danej kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia dla wniosku VS Data Witold Sobolewski - kwalifikacja rynkowa o nazwie "Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD" powołano zespół ekspertów w składzie:

W skład Zespołu wchodzą:

1. Przewodniczący Zespołu - Bogusław Dębski, Departament Kompetencji Cyfrowych Ministerstwa Cyfryzacji;
2. pozostali członkowie Zespołu:

  1. Andrzej Szyszko - Departament Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji,
  2. Krzysztof Politowski - Departament Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji,
  3. Piotr Majewski - Departament Współpracy Międzynarodowej i Analiz Ministerstwa Cyfryzacji,
  4. Rafał Kurianowicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego