Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 18 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu ekspertуw przygotowującego rekomendację dotyczącą przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji rynkowej „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia”, został powołany zespуł ekspertуw w skład:

1) Michał Tkaczyk – członek Zespołu;
2) Piotr Chojnowski – członek Zespołu;
3) Karol Biedrzycki – członek Zespołu.

ZARZĄDZENIE NR 18 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego