KWALIFIKACJA FUNKCJONUJĄCA 

Link do kwalifikacji w Rejestrze

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie włączenia kwalifikacji

 
Instytucje certyfikujace
 
  1. Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Bielsko-Biała)
  2. Dolnośląska Izba Rzemieślnicza (Wrocław)
  3. Izba Rzemieślnicza (Rzeszów)
  4. Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia (Warszawa)
  5. Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Szczecin)
  6. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)
  7. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Tarnów)
  8. Izba Rzemieślnicza w Rybniku
  9. Izba Rzemieślnicza w Wyszkowie
10. Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców (Kielce)
11. Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości (Radom)
12. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Lublin)
13. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego (Słupsk)
14. Lubelska Izba Rzemieślnicza Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)
15. Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Kraków)
16. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gdańsk)
17. Toruńska Izba Rzemieślnicza Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)
18. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)
19. Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Szczecin)
 

PZZJ
 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego