KWALIFIKACJA FUNKCJONUJĄCA

Link do kwalifikacji w Rejestrze

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie włączenia kwalifikacji

 

Instytucje certyfikujace

 1. Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Bielsko-Biała)
 2. Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
 3. Dolnośląska Izba Rzemieślnicza (Wrocław)
 4. Izba Rzemieślnicza (Rzeszów)
 5. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Białystok)
 6. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Zielona Góra)
 7. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Kaliszu
 8. Izba Rzemieślnicza Lubelszczyzny (Lublin)
 9. Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia (Warszawa)
10. Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Szczecin)
11. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)
12. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Tarnów)
13. Izba Rzemieślnicza w Rybniku
14. Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości (Radom)
15. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Gorzów Wielkopolski)
16. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Lublin)
17. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego (Słupsk)
18. Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza
19. Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
20. Lubelska Izba Rzemieślnicza
21. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Warszawa)
22. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gdańsk)
23. Toruńska Izba Rzemieślnicza
24. Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Olsztyn)
25. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
26. Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Szczecin)

PZZJ

Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego