KWALIFIKACJA FUNKCJONUJĄCA

Link do kwalifikacji w Rejestrze

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie włączenia kwalifikacji

Instytucje certyfikujace

1. Izba Rzemieślnicza Lubelszczyzny (Lublin)
2. Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia (Warszawa)
3. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)
4. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Lublin)
5. Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna (Warszawa)
6. Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza
7. Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Kraków)
8. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gdańsk)
9. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

PZZJ

Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego