Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza do udziału w ponownych konsultacjach dotyczących włączenia kwalifikacji rynkowej - "Określanie stanu technicznego oraz wycena maszyn i urządzeń" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Konsultacje odbywają się ponownie ze względu na niewielką ilość nadesłanych opinii od zaproszonych podmiotów.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowisko i specjalistów o wyrażenie opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Opinię wraz z formularzem konsultacji (do pobrania poniżej) można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.02.2019 r. na następujące adresy mailowe: SekretariatDMP@mpit.gov.pl i artur.trautman@mpit.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

Wniosek

Formularz

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego