Artykuły

Audytowanie dokumentów cyfrowych w oparciu o standard WCAG

Minister Cyfryzacji rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Audytowanie dokumentów cyfrowych w oparciu o standard WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Cyfryzacji prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 24.05.2019 r. na adresy: Sekretariat.DODiRK@mc.gov.pl oraz Boguslaw.Debski@mc.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Cyfryzacji

Wniosek

Formularz