Artykuły

Informowanie o produktach finansowych

Minister Finansów rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Informowanie o produktach finansowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Finansów prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 10.06.2019 r. na adres: sekretariat.fn@mf.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministra Finansów

Wniosek

Formularz