Minister Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z tkanin" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat załączonego wniosku firmy CHIC Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 24.06.2019 r. na adres: kwalifikacjezawodowe@mpit.gov.pl.  

Do pobrania:

Pismo Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

Wniosek

Formularz

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego