W związku z rozpoczęciem procedury włączenia kwalifikacji rynkowych do ZSK, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poszukuje specjalistów, którzy sporządzą opinie dotyczycące społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia następujących kwalifikacji rynkowych do ZSK:

1) Montowanie drewnianych posadzek i okładzin ścian,
2) Montowanie stalowych konstrukcji ścian i dachów,
3) Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,
4) Wykonywanie i montowanie więźb dachowych

Opinie te powinny obejmować m.in.: ocenę zgodności procedowanych kwalifikacji z aktualnymi oraz przewidywalnymi potrzebami społecznymi, z zapotrzebowaniem na rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców, ocenę efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji w odniesieniu do zadań, które podejmować będą osoby posiadające te kwalifikacje oraz ocenę adekwatności wymagań dot. walidacji do efektów uczenia się, a w podsumowaniu rekomendację dot. włączenia lub nie, danej kwalifikacji do ZSK.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich kandydatów na specjalistów, chętnych do współpracy z MIiR poprzez wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego kandydata na specjalistę, a następnie wysłanie drogą elektroniczną na adresy mailowe: sekretariatDAB@miir.gov.pl oraz malgorzata.molska@miir.gov.pl, w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy kandydata na specjalistę proszę przesłać także na adres:  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji ul. Chałubińskiego 2/4, 00-928 Warszawa.

Informujemy, że za sporządzenie przez specjalistę niniejszej opinii Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przewidziało wynagrodzenie.

 

Załącznik:

Formularz zgłoszeniowy dla specjalistów

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego