• Uchwała nr.  1 - Montaż i konserwacja DSO [pobierz]
 • Uchwała nr.  2 - Montaż i konserwacja SPP [pobierz]  
 • Uchwała nr.  3 - Montaż i konserwacja SUG-G [pobierz]
 • Uchwała nr.  4 - Projektowanie zabezpieczeń DSO [pobierz]
 • Uchwała nr.  5 - Projektowanie zabezpieczeń SSP [pobierz]
 • Uchwała nr.  6 - Projektowanie zabezpieczeń Sug-G [pobierz]
 • Uchwała nr.  7 - Montaż i konserwacja czujek [pobierz]
 • Uchwała nr.  8 - Zarządzanie pracą restauracji [pobierz]
 • Uchwała nr.  9 - Prowadzenie obsługi biura [pobierz]
 • Uchwała nr. 10 - Konstruowanie szablonów odziezowych do produkacji przemysłowej odzieży [pobierz]
 • Uchwała nr. 11 - Konstruowanie w systemach CAD CAM przemysłowych szablonów odzieżowych [pobierz]
 • Uchwała nr. 12 - Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin [pobierz]
 • Uchwała nr. 13 - Obsługa w turystyce zdrowotnej [pobierz]
 • Uchwała nr. 14 - Rama sektorowa Telekomunikacja [pobierz]
 • Uchwała nr. 15 - Kwalifikacja podyplomowa: Inżynieria i bezpieczeństwo ruchu drogowego [pobierz]
 • Uchwała nr. 16 - Rusznikarz świadectwo czeladnicze [pobierz]
 • Uchwała nr. 17 - Rusznikarz dyplom mistrzowski [pobierz]
 • Uchwała nr. 18 - Operator obrabiarek skrawających dyplom mistrzowski (neg.) [pobierz]
 • Uchwała nr. 19 - Planowanie i realizowanie profesjonalnego procesu utrzymania czystości [pobierz]
 • Uchwała nr. 20 - Prowadzenie procesu bilansowania kompetencji [pobierz]
 • Uchwała nr. 21 - Prowadzenie zajęć z grupowych form fitnessu [pobierz]
 • Uchwała nr. 22 - Prowadzenie zajęc według systemu ćwiczeń jogi akademickiej [pobierz]
 • Uchwała nr. 23 - Prowadzenie procesu treningu personalnego [pobierz]
 • Uchwała nr. 24 - Ręczne formowanie szkła - hutnik szkła [pobierz]
 • Uchwała nr. 25 - Obsługa procesów księgowych [pobierz]
 • Uchwała nr. 26 - Wspomaganie obsługi procesów księgowych [pobierz]
 • Uchwała nr. 27 - Zarządzanie procesami księgowymi [pobierz]
 • Uchwała nr. 28 - Zarządzanie procesami płacowymi [pobierz]
 • Uchwała nr. 29 - Określanie stanu technicznego oraz wycena rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych [pobierz]
 • Uchwała nr. 30 - Prowadzenie zajęć z kiteboardingu [pobierz]
 • Uchwała nr. 31 - Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu [pobierz]
 • Uchwała nr. 32 - Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu [pobierz]

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego