Artykuły

Wdrażanie działań profilaktycznych i pomocowych ukierunkowanych na problem nienormatywnej masy ciała i zaburzeń odżywiania

Minister Zdrowia rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Wdrażanie działań profilaktycznych i pomocowych ukierunkowanych na problem nienormatywnej masy ciała i zaburzeń odżywiania" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Zdrowia zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 31.10.2019 r. na adresy: dep-ns@mz.gov.pl i m.drenkowska@mz.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Zdrowia

Wniosek

Formularz