W związku z prowadzoną przez Ministerstwo Zdrowia procedurą włączenia do ZSK kwalifikacji rynkowej "Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania", publikujemy formularz podsumowania konsultacji (zał. 1) z zainteresowanymi środowiskami przeprowadzonych zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. 

Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia przesyła formularz po I konsultacjach uwzględniający w treści wniosku zaakceptowane przez wnioskodawcę uwagi (zał. 2), z uprzejmą prośbą o jego akceptację lub przesłanie uwag do ww. dokumentu do dnia 9.12.2019 r. na adresy: dep-ns@mz.gov.pl oraz a.zaprzala@mz.gov.pl.

 

Formularz podsumowania konsultacji (Zał. 1)

Formularz podsumowania konsultacji - uwagi (Zał. 2)

 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego