ChmieleckaSaryusz Wolski Sławiński Stęchły red. Ramy Kwalifikacji ECTS ECVET dla LLL

Rozpatrywanie wniosków  o włączenie kwalifikacji  rynkowych do Zintegrowanego  Systemu Kwalifikacji. Poradnik dla pracowników ministerstw.pobierz plik PDF

 

Przyspieszające tempo zmian cywilizacyjnych spowodowało, że tradycyjny podział życia ludzkiego na okres pobierania nauki i okres pracy zawodowej utracił już aktualność. Wymóg dostosowywania się do nowych technologii oraz łączenia i przyjmowania nowych ról w życiu i pracy sprawiają, że ciągłe uczenie się jest dziś koniecznością. Odpowiedzią na to cywilizacyjne wyzwanie jest polityka na rzecz uczenia się przez całe życie, która w XXI wieku stała się jednym z głównych kierunków działań prorozwojowych w Unii Europejskiej. Systemy edukacji formalnej kształcące dzieci i młodzież nie są w stanie stworzyć odpowiednich warunków dla uczenia się przez całe życie - potrzebny jest rozwój edukacji pozaformalnej i powiązane z tym systemy nadawania kwalifikacji. W nowoczesnym państwie idea uczenia się przez całe życie musi być podstawą działania wszystkich instytucji realizujących zadania z zakresu edukacji formalnej oraz pozaformalnej. Działania te dotyczą nie tylko sfery edukacji, powinny je podejmować także inne środowiska kształtujące rzeczywistość społeczną i gospodarczą.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego