W związku z prowadzonymi pracami mającymi na celu włączenie kwalifikacji "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Ministerstwo Sprawiedliwości uprzejmie informuje o powołaniu do Zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153, z późn. zm.):

 

1. Aleksandra Rusin-Batko – Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości; członek zespołu,
2. Magdalena Grudziecka – mediator, Prezes Polskiego Centrum Mediacji; członek zespołu,
3. Aneta Matosek-Kozdój – Sędzia – Główny Specjalista w Wydziale Wsparcia Rodziny oraz Sądownictwa Rodzinnego i Nieletnich w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości; członek zespołu; 
4. Joanna Figura – Główny Specjalista w Wydziale Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich; członek zespołu.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego