Podsumowanie konsultacji wniosków o włączenie kwalifikacji do ZSK

Dozorowanie mienia

W związku z prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji procedurą włączenia do ZSK kwalifikacji rynkowej "Dozorowanie mienia", publikujemy formularz podsumowania konsultacji z zainteresowanymi środowiskami przeprowadzonych zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

Formularz podsumowania konsultacji z zainteresowanymi środowiskami

Przygotowanie i produkcja wędlin metodami tradycyjnymi

W związku z prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi procedurą włączenia do ZSK kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie i produkcja wędlin metodami tradycyjnymi", publikujemy formularze podsumowania konsultacji z zainteresowanymi środowiskami przeprowadzonych zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

Formularz podsumowania konsultacji z zainteresowanymi środowiskami  

 

Tworzenie planu aktywizacji osoby starszej

W związku z prowadzoną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej procedurą włączenia do ZSK kwalifikacji rynkowej "Tworzenie planu aktywizacji osoby starszej", publikujemy formularz podsumowania konsultacji z zainteresowanymi środowiskami przeprowadzonych zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Formularz podsumowania konsultacji z zainteresowanymi środowiskami

Wspieranie osoby starszej mieszkającej samotnie

W związku z prowadzoną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej procedurą włączenia do ZSK kwalifikacji rynkowej "Wspieranie osoby starszej mieszkającej samotnie", publikujemy formularz podsumowania konsultacji z zainteresowanymi środowiskami przeprowadzonych zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Formularz podsumowania konsultacji z zainteresowanymi środowiskami

Asystowanie niesamodzielnej osobie starszej w zakresie czynności porządkowych

W związku z prowadzoną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej procedurą włączenia do ZSK kwalifikacji rynkowej "Asystowanie niesamodzielnej osobie starszej w zakresie czynności porządkowych", publikujemy formularz podsumowania konsultacji z zainteresowanymi środowiskami przeprowadzonych zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Formularz podsumowania konsultacji z zainteresowanymi środowiskami

Asystowanie niesamodzielnej osobie starszej w zakresie żywienia

W związku z prowadzoną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej procedurą włączenia do ZSK kwalifikacji rynkowej "Asystowanie niesamodzielnej osobie starszej w zakresie żywienia", publikujemy formularz podsumowania konsultacji z zainteresowanymi środowiskami przeprowadzonych zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

Formularz podsumowania konsultacji z zainteresowanymi środowiskami

Asystowanie niesamodzielnej osobie starszej lub przewlekle chorej w higienie i pielęgnacji

W związku z prowadzoną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej procedurą włączenia do ZSK kwalifikacji rynkowej "Asystowanie niesamodzielnej osobie starszej lub przewlekle chorej w higienie i pielęgnacji", publikujemy formularz podsumowania konsultacji z zainteresowanymi środowiskami przeprowadzonych zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

Formularz podsumowania konsultacji z zainteresowanymi środowiskami

 

Przewodnictwo psa ratowniczego

W związku z prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji procedurą włączenia do ZSK kwalifikacji rynkowej "Przewodnictwo psa ratowniczego", publikujemy formularz podsumowania konsultacji z zainteresowanymi środowiskami przeprowadzonych zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

Formularz podsumowania konsultacji z zainteresowanymi środowiskami


Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego