×

Popularyzacja i instruktaż w tenisie stołowym

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Popularyzacja i instruktaż w tenisie stołowym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 22 stycznia 2021 r. na adres: Marcin.Brachfogel@msport.gov.pl.


Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Wniosek

Formularz