Prowadzenie superwizji psychoterapii

Minister Zdrowia rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie superwizji psychoterapii" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Zdrowia zaprasza zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 15.05.2020 r. na adres: dep-ns@mz.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Zdrowia

Wniosek

Formularz