Zintegrowany System Kwalifikacji

Wykorzystanie platformy e-learningowej w kształceniu zdalnym

Minister Edukacji Narodowej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Wykorzystanie platformy e-learningowej w kształceniu zdalnym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat załączonego wniosku SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 11 października 2019 r. na adres: zsk@men.gov.pl.

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej

Wniosek

Formularz