"Ręczne formowanie szkła - hutnik szkła" i "Prowadzenie procesu bilansowania kompetencji" - to dwie kwalifikacje, które w ostatnim czasie zostały włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włączono kolejną kwalifikację rynkową - "Określanie stanu technicznego oraz wycena rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych".

W marcu tego roku Komisja Europejska zaprosiła państwa członkowskie UE i inne kraje wdrażające ERK i współpracujące ESCO do udziału w pilotażu mającym na celu przetestowanie możliwości zastosowania automatycznego łączenia efektów uczenia się zawartych w opisach kwalifikacji z umiejętnościami ujętymi w ESCO, z użyciem narzędzia informatycznego wspierającego proces łączenia.

Na portalu polskiego rządu „Gov.pl”, który pełni rolę zbioru cyfrowych informacji i usług państwa, zamieszczona została zakładka dedykowana Zintegrowanemu Rejestrowi Kwalifikacji (ZRK).

Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włączono kolejną kwalifikację rynkową - "Planowanie i realizowanie procesu profesjonalnego utrzymania czystości".

"Zarządzanie pracą restauracji" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Jest to osiemnasta funkcjonująca w ZSK kwalifikacja rynkowa. Instytucją certyfikującą kwalifikację jest Agencja Promocji Pracy i Reklamy "Wschód" - Grzegorz Górnik, natomiast instytucją pełniącą funkcję PZZJ - Instytut Turystyki Spółka z o.o.

Uprzejmie informujemy, że w wyniku prac realizowanych w projekcie "Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji" na platformie Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów ESCO we wrześniu 2019 zostało udostępnionych 211 kwalifikacji pełnych ze szkolnictwa wyższego ujętych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

Kolejną kwalifikacją funkcjonującą w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji jest "Zarządzanie obsługą spraw kadrowych". Instytucją certyfikującą kwalifikację jest "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce", natomiaszt instytucją pełniącą funkcję PZZJ - "Grupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o.".

W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji mamy kolejne trzy kwalifikacje funkcjonujące. Wszystkie związane są z branżą handlową. Instytucją certyfikującą te kwalifikacje jest "Francusko-Polska Izba Gospodarcza", natomiast instytucją pełniącą funkcję PZZJ - "Grupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o.".

 

"Obsługa w turystyce zdrowotnej" to kolejna kwalifikacja rynkowa, która została włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

Z dniem 1 września 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacji.

Poniżej publikujemy tekst ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji ujednolicony na podstawie tekstu jednolitego ustawy z dnia 16 listopada 2018 (Dz.U.2018.2153) z późniejszymi zmianami. Jest to wersja obowiązująca od 1 września 2019 r., uwzględniająca zmiany wprowadzone ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.2245).

Po kwalifikacji "Rusznikarz - świadectwo czeladnicze", kolejną kwalifikacją która została włączona do ZSK jest „Rusznikarz - dyplom mistrzowski”.

"Rusznikarz - świadectwo czeladnicze" to kolejna kwalifikacja rynkowa w rzemiośle włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włączono kolejne dwie kwalifikacje rynkowe - "Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych" oraz "Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin".

"Prowadzenie obsługi biura" jest kolejną kwalifikacją rynkową włączoną do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji pojawiła się kolejna kwalifikacja rynkowa - "Zarządzanie pracą restauracji".

W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji pojawiła się kolejna kwalifikacja - "Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży".

"Zarządzanie projektami" i "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy" – to pierwsze kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych, które zostały włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Uczelnią, która włączyła obie kwalifikacje jest Politechnika Łódzka.

"Wytwarzanie odzieży miarowej damskiej" - jest kolejną kwalifikacją włączoną do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

Zwiększa się liczba kwalifikacji funkcjonujących. Od teraz wszyscy zainteresowani mogą ubiegać się o certyfikat potwierdzający kwalifikację "Certyfikat umiejętności komputerowych - poziom podstawowy".

"Naprawa, konserwacja i modernizacja rowerów" - to kolejna kwalifikacja, która została włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Ministerstwo Cyfryzacji zawarło umowę z PZZJ - Instytutem Technologii Eksploatacji - PIB dla kwalifikacji "Tworzenie witryn internetowych" oraz "Projektowanie grafiki komputerowej", w związku z tym obie kwalifikacje otrzymały status funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włączono siedem kwalifikacji rynkowych - projektowanie, montaż i  konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz montaż i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu.

W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji pojawiła się nowa kwalifikacja funkcjonująca - "Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej".

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego