Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego (DSKKZ)

tel. +48 22 34 74 312, fax +48 22 34 74 253

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

tel. +48 22 432 80 80, +48 22 432 89 91 do 93

Instytut Badań Edukacyjnych

Instytut Badań Edukacyjnych

tel. +48 22 241 71 00
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej
tel. +48 22 34 74 312, fax +48 22 34 74 253
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
tel. +48 22 432 80 80, +48 22 432 89 91 do 93
mail: zrk@parp.gov.pl
www.parp.gov.pl
Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: krkbiuro@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego