Co zyskam dzięki Zintegrowanemu Systemowi Kwalifikacji?

  • możliwość przygotowywania szkoleń (w oparciu o opisy efektów uczenia się), które prowadzą do uzyskania kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
  • możliwość włączenia opracowanej przeze mnie kwalifikacji do ZSK,
  • możliwość promowania swojej oferty w kraju i w UE.

Jak mogę skorzystać z ZSK?
Zajrzyj do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, w którym znajdziesz szczegółowe informacje na temat wszystkich kwalifikacji włączonych do zintegrowanego systemu. W ten sposób łatwo możesz znaleźć wszystkie potrzebne Ci informacje, na podstawie których możesz przygotowywać swoją ofertę.  

Zajrzyj do artykułów na portalu i zapoznaj się ze sposobem opisywania kwalifikacji oraz procedurą włączania jej do ZSK.

Gdzie na portalu są informacje dla mnie?
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej
tel. +48 22 34 74 312, fax +48 22 34 74 253
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
tel. +48 22 432 80 80, +48 22 432 89 91 do 93
mail: zrk@parp.gov.pl
www.parp.gov.pl
Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: krkbiuro@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego