Minister Rozwoju rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Przeprowadzenie procesu renowacji i naprawy powłoki lakierowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Rozwoju zaprasza zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 19 lutego 2020 r. na adresy: malgorzata.okulus@mr.gov.pl lub ewa.kowalczuk@mr.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Rozwoju

Wniosek

Formularz