Minister Inwestycji i Rozwoju rozpatrzył negatywnie wniosek Fundacji Europejskie Centrum Certyfikacji BIM o włączenie do ZSK kwalifikacji rynkowej „Certyfikat BIM Manager”.

Ocena wniosku została sporządzona na podstawie opinii specjalistów, o które minister właściwy ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wystąpił na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.