Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 18 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu ekspertуw przygotowującego rekomendację dotyczącą przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji rynkowej „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia”, został powołany zespуł ekspertуw w skład:

1) Michał Tkaczyk – członek Zespołu;
2) Piotr Chojnowski – członek Zespołu;
3) Karol Biedrzycki – członek Zespołu.

ZARZĄDZENIE NR 18 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI