W związku z prowadzonymi pracami mającymi na celu włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) kwalifikacji rynkowej pn. „Zaopatrywanie w sklepach medycznych w wyroby medyczne produkowane seryjnie”, MZ uprzejmie informuje o powołaniu do Zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 21 ust.2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji:

  1. Pana dr Krzysztofa Gieremka,
  2. Pana dr Radosława Kaczana,
  3. Pana mgr Szymona Janickiego