W związku z prowadzonymi pracami mającymi na celu włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) 2 kwalifikacji rynkowych: Wsparcie osób chorych onkologicznie, osób po chorobie nowotworowej oraz ich rodzin i otoczenia oraz Diagnoza i pomoc psychoonkologiczna osobom chorym onkologicznie, osobom po chorobie nowotworowej oraz ich rodzinom i otoczeniu – Psychoonkolog złożonych przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne., Ministerstwo Zdrowia uprzejmie informuje o powołaniu do Zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 21 ust.2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji:

  1. Pani prof. dr hab. Mariola Bidzian
  2. Pani dr n. społ. Magdalena Hajduczek – Zgażańska
  3. Pani Urszula Blicharz