KWALIFIKACJA FUNKCJONUJĄCA 

Link do kwalifikacji w Rejestrze
 
 
Instytucje certyfikujace
 
  1. Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Bielsko-Biała)
  2. Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
  3. Dolnośląska Izba Rzemieślnicza (Wrocław)
  4. Izba Rzemieślnicza (Opole)
  5. Izba Rzemieślnicza (Rzeszów)
  6. Izba Rzemieślnicza (Łódź)
  7. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Białystok)
  8. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości (Zielona Góra)
  9. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Kaliszu
10. Izba Rzemieślnicza Lubelszczyzny (Lublin)
11. Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia (Warszawa)
12. Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Szczecin)
13. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Katowice)
14. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (Tarnów)
15. Izba Rzemieślnicza w Rybniku
16. Izba Rzemieślnicza w Wyszkowie
17. Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców (Kielce)
18. Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości (Radom)
19. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Gorzów Wielkopolski)
20. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Lublin)
21. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Nowy Sącz)
22. Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego (Słupsk)
23. Kaliska Izba Rzemieślnicza w Kaliszu
24. Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza
25. Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
26. Lubelska Izba Rzemieślnicza
27. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Warszawa)
28. Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Kraków)
29. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Gdańsk)
30. Toruńska Izba Rzemieślnicza
31. Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Olsztyn)
32. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
33. Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Szczecin)
 
PZZJ
 
Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)