KWALIFIKACJA FUNKCJONUJĄCA 

Link do kwalifikacji w Rejestrze

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji w sprawie włączenia kwalifikacji

 

Instytucje certyfikujace

Fundacja Vocational Competence Certificate

PZZJ

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Eksploatacji