Link do kwalifikacji w Rejestrze

Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie włączenia kwalifikacji

Instytucje certyfikujace

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED

PZZJ