Link do kwalifikacji w Rejestrze

Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie włączenia kwalifikacji

Instytucje certyfikujace

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

PZZJ