KWALIFIKACJA FUNKCJONUJĄCA

Link do kwalifikacji w Rejestrze

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie włączenia kwalifikacji

Instytucje certyfikujace

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza (Wrocław)
Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Kaliszu

PZZJ

Związek Rzemiosła Polskiego (Warszawa)