KWALIFIKACJA FUNKCJONUJĄCA

Link do kwalifikacji w Rejestrze

Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki

Instytucje certyfikujace

Izba Gospodarcza KRĄG TURYSTYKI ZDROWOTNEJ

PZZJ

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski