Link do kwalifikacji w Rejestrze

Obwieszczenie Ministra Sportu

Instytucje certyfikujace

PZZJ