Znaki Polskiej Ramy Kwalifikacji na dyplomach i certyfikatach będą miały przezroczyste tło  – mówi zmienione rozporządzenie MEN. Na dyplomach, świadectwach i certyfikatach oznaczających, że ktoś posiada kwalifikację wpisaną do ZSK, umieszcza się znak Polskiej Ramy Kwalifikacji. Poziom PRK kwalifikacji pełnych wskazuje cyfra rzymska, a cząstkowych – arabska.

Dotychczas rozporządzenie nakazywało użycie koloru białego w znaku graficznym PRK. W praktyce powodowało to trudności techniczne w sytuacji, gdy znak ten nanoszony był na gotowe wzory dokumentów. Nowe rozporządzenie, które ukazało się w kwietniu 2017 r., ustala, że znaki graficzne PRK mają tło przezroczyste. Takie rozwiązanie jest łatwiejsze do zastosowania w praktyce ze względów technicznych.Znaki PRK do pobrania w postaci plików wektorowych:
plik .AI  plik .EPS   plik .PDF

Więcej w Prawo o ZSK.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego