W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji pojawiła się kolejna kwalifikacja rynkowa - "Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia".

Nowa kwalifikacja w ZSK to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku, gdzie sprawdzone i potwierdzone certyfikatem umiejętności mają dużą wartość dla pracodawców. To także szansa dla pracowników chcących potwierdzić swoje kompetencje zdobywając odpowiedni dokument. 

 

Więcej informacji o wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach potrzebnych do uzyskania kwalifikacji:

Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego