Zwiększa się grupa kwalifikacji rynkowych, które uzyskały status funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

"Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych", "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych" i "Pilotowanie imprez turystycznych" – to trzy nowe kwalifikacje, które mogą być nadawane zgodnie z Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

W przypadku dwóch pierwszych kwalifikacji, Minister Sprawiedliwości podpisał umowę z "Fundacją Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego",  nadając jej uprawnienia do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości). Instytucją Certyfikującą dla obu kwalifikacji jest Fundacja VCC, która posiada pełne uprawnienia do certyfikowania i walidowania kwalifikacji.  

 

W przypadku trzeciej - "Pilotowania imprez turystycznych" - Minister Sportu i Turystyki podpisał umowę z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, nadając jej uprawnienia do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości). Instytucją Certyfikującą dla kwalifikacji są Kadry Turystyki Sp. z o.o., która posiadają pełne uprawnienia do certyfikowania i walidowania kwalifikacji. 

 

Zobacz kwalifikacje w Rejestrze:

Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych

Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych

Pilotowanie imprez turystycznych

 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego