Zwiększa się liczba kwalifikacji funkcjonujących. Od teraz wszyscy zainteresowani mogą ubiegać się o certyfikat potwierdzający kwalifikację "Certyfikat umiejętności komputerowych - poziom podstawowy".

 

Ministerstwo Cyfryzacji zawarło umowy z PZZJ - Grupą Gumułka na pełnienie funkcji podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących: Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Dariusza Zaremby prowadzącego działalność gospodarczą "Centrum Kształcenia Ustawicznego PROFESJA".

Osoba, która chce uzyskać tę kwalifikację, musi posiadać podstawowe umiejętności i znajomości zagadnień z zakresu obsługi komputera, arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu oraz korzystania z sieci. Umiejętności te są potrzebne każdemu pracownikowi biurowemu, który w swej pracy wykorzystuje komputer. 

 

Dokładniejszy opis kwalifikacji znajdziesz w Rejestrze:

Certyfikat umiejętności komputerowych - poziom podstawowy

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Strategii, Kwalifikacji
i Kształcenia Zawodowego

tel. +48 22 34 74 195, fax +48 22 34 74 190
mail: zsk@men.gov.pl
www.men.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
tel. +48 22 241 71 00
mail: zsk@ibe.edu.pl
www.ibe.edu.pl

Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji
tel. +48 22 34 74 195
mail: info.kwalifikacje@men.gov.pl
www.prk.men.gov.pl
ZSK
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego